Kocsis Fülöp püspök felszentelése
2011. július 16. szombat, 08:51

A Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Kormányzóság 2008. június 30. át a kiemelten jelentős ünnepek közé sorolja. Ezen a napon ünnepeljük naptárunk szerint, a 12 apostol ünnepét. De ezen a napon történt egyházmegyénk 5. püspökének felszentelése is, Főtisztelendő Dr. Kocsis Fülöp szerzetespap személyében.

Ennek a napnak jelmondata lehet, hogy „Az egek kegyelmet harmatoznak…” mert meghallgatást nyert egyházunk imádsága, püspököt kaptunk Isten Szentlelke által

és egy új történelmi fejezet írása kezdődik meg a egyházunk életébe. A növekedést adó Isten szeretete ez a nap!

Délelőtt 9 óra előtt még esőáztatta a hajdúk ősei által lakott településeket. Várta is az égi áldást minden teremtménye az Istennek. Fél 10 óra után már a felhők is átengedték a nap sugarait, mialatt a közeli iskolából több mint 200 áldozópap elindult, fehér, arany és ezüst színű liturgikus ruhákban, hogy a hajdúdorogi püspöki székesegyházban aranyba öltözött több mint 20 püspök bevonulását várják. Az apostolutódok bevonulásakor felhangzott a székesegyházat megtöltő papok, vendégek és hívek ajkáról: Dicsőség a magasságban Istennek… kezdetű ének. Az apostolutódok között első volt Dr. Keresztes Szilárd az egyházmegyénk eddigi püspöke, Juliusz Janusz apostoli nuncius, Leonardo Sandri bíboros a pápa képviselője és a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa, társszentelő püspökként Ján Babjak érsek, eperjesi metropolita és Milan Sasik püspök, munkácsi apostoli kormányzó. A magyarországi római katolikus egyházmegyék érsekei, püspökei, Erdő Péter és Paskai László bíborosok. A szerzetesrendek képviselői határainkon innen és túlról, valamint az imádkozó hívek sokasága. A bevonuló főpapok sorait teljes liturgikus öltözetbe öltözve, és a szerzetesi fejet befedő ruhadarabbal a fején lépett be a templomba a szentelendő Fülöp püspök.

A templom hajójában felállított püspöki trónus előtt ment végbe a szentelendő püspök bemutatása, akinek felolvasták kinevező okiratát és letette a hitvallást.

A Szent Liturgiában örömmel énekeltük az előző nap ünnepelt Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek tropárját és kontákját, tudva azt, hogy ezután veszi kezdetét a püspökszentelés. Ebben a szertartásrészben adja át a szentelő püspök az új püspöknek a pásztorbotot. A szentelési imádság alatt a térdelő püspök fejére teszik az evangéliumos könyvet és omoforral betakarva imádkoznak felette, kérik Isten Szentlelkének kiáradását. Mindezek után leveszi az áldozópap ruháit és ráadják a főpapi ruhát, minden egyes darabnál örömmel énekleve az AXIOSZ-t. A liturgiának további menetében már, mint újonnan szentelt püspök és apostolutód változatja át a kenyeret és a bort, a mi Urunk és Istenünk, Jézus Krisztusunk testévé és vérévé. A Eucharisztiát, mi papok és hívek

már az Ő felszentelt kezén keresztül kaptuk.

A Szentliturgia végén a köszöntésekre válaszolva tartotta meg Fülöp püspök a székfoglaló beszédét, melyben emlékezetett bennünket, hogy kecskét legeltető és gyertyát mártogató egyszerű szerzetesből, az egyházmegye „utolsójából” lett Ő az egyházunk első embere. Hivatkozott Máripócs csodájára, a három évszázaddal ezelőtti könnyezésre. Akkor, ott a hit által történtek a csodák. A hit erejében és a gondviselésben bízva ma is végbe ment a csoda.

A mindent megújítani akaró Lélek kegyelem kiáradt Fülöp püspökre és az egész anyaszentegyházra!

Megható volt a Szentliturgiának befejező percei. A papság és a hívek sokasága a püspöki trónhoz járult, ahol fogadta főpásztorának áldását.

Szentliturgia végén az égboltozat ismét összehúzta függönyét,

folytatta a természetre áldást osztó, csendes öntözését. Mi, megköszöntük Istennek a mai napot, a püspököt, az áldást, a növekedés kegyelmét, lassan várjuk az aratást, a lelkit és természet szerintit!

Isten áldja meg Fülöp püspökünket és az egész anyaszentegyházat!