Püspöki kinevezés
2011. július 16. szombat, 08:56

Püspöki kinevezés az újjászületett exarchátusban

2011. március 5. a magyar görög katolikusok életében történelmi dátum. Ezen a napon nevezte ki XVI. Benedek pápa Orosz Atanáz szerzetes atyát a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává, Panium címzetes püspöki székét adományozva számára.

Orosz Atanáz, görög katolikus papcsaládban született 8 testvére közül egy pap és leánytestvérei papnék. Édesapja az egyházmegye megbecsült papja, aki már nyugdíjas éveit tölti.

Orosz Atanáz a keresztségben a László nevet kapta, majd a papszentelés után Kocsis Fülöppel a Hajdúdorogi Egyházmegye jelenlegi püspökével, a belgiumi Chevetogne-ban, majd Dámócon szerzetesi közösségben éltek, amikor az Atanáz szerzetesi nevet vette fel. Teológiai tanulmányait a mostani Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte, majd Róma több egyetemén gyarapította tudását. A püspöki kinevezés idején a Központi Papnevelő Intézetben az előkészítő évfolyam elöljárója.

A Miskolci Apostoli Exarchátus a Trianoni békediktátum szomorú következménye. Az elcsatolt területekből visszamaradt Eperjesi egyházmegye 21 parókiájából, XI. Pius pápa, 1924. június 4.-én Apostoli Kormányzóságot alapított. Ez egy különleges egyházjogi, egyházkormányzati státus. A Szentszék, kinevezett apostoli adminisztrátorokon keresztül felügyeli és irányítja a területen lévő egyház működését.

A jelenlegi állapot, a Tisza természetes vonala, és a Borsod-Abaúj- Zemplén megye közigazgatási határa jelenti a Miskolci Apostoli Exarchátust 59 parókiával.

Orosz Atanáz atya a területileg megnövekedett Miskolci Apostoli Exarchátus első kinevezett püspöke.

2011. március 6.-án este fél 7 órakor, a Miskolc, Búza téri görög katolikus templomban, az Exarchátus papsága, és sok hívő Atanáz kinevezett püspökkel együtt énekelte a vajhagyó vasárnapi vecsernyét.

Atanáz kinevezett püspökünknek adj, Urunk, békességet, egészséget és áldást, számos boldog éven át!

Forrás: exarchatus.hu, gorogkatolikus.hu

Fénykép ugyanitt!