Hodinka Antal Emlékplakett díj jelölés 2022
2022. december 11. vasárnap, 22:16
HIRDETMÉNY
Hivatkozva az Országos Ruszin Önkormányzat 119/2004.(I.24.) számú ORKÖ határozatára a
Közgyűlés felhívást tesz közzé „Hodinka Antal Emlékplakett” díj javaslat benyújtására. A
díjazásban azok a személyek vagy csoportok részesülnek, akik a legtöbbet tettek a ruszin
identitás megőrzéséért, a hagyományok és a görög katolikus vallás ápolásáért és
továbbfejlesztéséért. Javaslatot tehetnek közgyűlési tagok, ruszin önkormányzatok,
Magyarországon bejegyzett ruszin szervezetek. Javaslatokat indoklással együtt írásban kell
eljuttatni az ORÖ elnökéhez 2022. december 31-ig.
 
Levelezési cím: Országos Ruszin Önkormányzat
 
1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.