Szervezeti, személyzeti adatok
2019. február 27. szerda, 14:23

 1.     A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

2.     A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes

szervezeti egységek feladatai

 

3.     A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve,

beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 

4.     A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,

elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
 

5.     Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
 

6.     A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében

működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
 

7.     A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó

szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),

tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 

8.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége

(postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
 

9.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet

alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,

vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
 

10.     A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe,

valamint a főszerkesztő neve
 

11.     A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a

fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett

törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai