Álláshirdetés Archívum
2016. június 15. szerda, 10:32

Álláshirdetés Archivum:

2019.04.01

 

Országos Ruszin Önkormányzat
pályázatot hirdet
Ruszin Világ főszerkesztői
feladatkör betöltésére.
 
A jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.05.01-től 2023.04.30–ig tartó megbízásos jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Megbízásos jogviszony heti 30 órás időkeretben
 
A feladatellátás helye:
1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B., változó
 
Ellátandó feladatok:
• a folyóirat arculatának kialakítása tekintettel a nemzetiségi sajátosságokra;
• a folyóirat szerkezetének meghatározása; 
• a folyóirat rovatainak tartalmi mondanivalójának kiválasztása;
• a szerzőkkel, fordítókkal és a szerkesztőségi tagokkal való kiegyensúlyozott együttműködés; megteremtése és fenntartása;
• a folyóirat rendszeres megjelenésének biztosítása.
 
Jogállás és juttatások:
A jogállásra és a juttatásokra a Ptk rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
▪ Magyar állampolgárság,
▪ Cselekvőképesség,
▪ Büntetlen előélet,
▪ Főiskola, nyelvtanári (orosz, ukrán, magyar), bölcsész,
▪ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
▪ Ruszin nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
▪ médiában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz,
• a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
• nyelvvizsga bizonyítvány (ok) hiteles másolata,
• erkölcsi bizonyítvány
• a folyóirat szerkesztésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a
jogszabályban és az önkormányzat szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek
megismerhetik.
 
A feladatkör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2019. május 1-jével betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarenko Viktor nyújt, az 1/468-2636 -os
telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat utca 85./B.). Kérjük a borítékon feltüntetni RVF 14/2019. azonosítószámot.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:
▪ www.ruszin.com
▪ Ruszin Világ folyóirat
▪ hivatalos hirdetőtábla

 

2017.02.18.

 

 

 

 

2016.06.15.

 

2016.03.30.

 

 

 

2015.03.19.

Országos Ruszin Önkormányzat

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Országos Ruszin Önkormányzat

Ruszin Világ főszerkesztő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.05.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1147 Budapest, Gyarmat utca 85. B.

Ellátandó feladatok:

• a folyóirat arculatának kialakítása tekintettel a nemzetiségi sajátosságokra; • a folyóirat szerkezetének meghatározása; • a folyóirat rovatainak tartalmi mondanivalójának kiválasztása; • a szerzőkkel, fordítókkal és a szerkesztőségi tagokkal való kiegyensúlyozott együttműködés; • megteremtése és fenntartása; • a folyóirat rendszeres megjelenésének biztosítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• a folyóirat arculatának kialakítása tekintettel a nemzetiségi sajátosságokra; • a folyóirat szerkezetének meghatározása; • a folyóirat rovatainak tartalmi mondanivalójának kiválasztása; • a szerzőkkel, fordítókkal és a szerkesztőségi tagokkal való kiegyensúlyozott együttműködés; • megteremtése és fenntartása; • a folyóirat rendszeres megjelenésének biztosítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) megegyezés szerint, munka törvénykönyve alapján rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, nyelvtanári (orosz, ukrán, magyar), bölcsész vagy újságíró végzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Ruszin nyelv ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

         Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

         médiában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         • a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz, • a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, • nyelvvizsga bizonyítvány (ok) hiteles másolata, • erkölcsi bizonyítvány • a folyóirat szerkesztésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek, • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarenko Viktor nyújt, a 1/468-2636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat utca 85. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Ruszin Világ főszerkesztő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.ruszin,com - 2015. március 26.

 

 


 


Magyarországi Ruszinok Könyvtára könyvtárvezető munkakör betöltésére

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra, valamint az Országos Ruszin Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2014.(X.28.) Közgyűlési határozat 121. -123. pontjaiban foglaltakra tekintettel pályázatot hirdet a Magyarországi Ruszinok Könyvtára könyvtárvezetői állás betöltésére.

 jogviszony időtartama: határozott idejű munkajogi jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás


A megbízás időtartama:

A megbízás határozott időre, 4 éves időtartamra szól.


 

A munkavégzés helye: Magyarországi Ruszinok Könyvtára, 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.


 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a könyvtár beszerzési, feldolgozási, szolgáltató és tudományos munkájának tervezése, szervezése, irányítása; a könyvtár könyv-, szakfolyóirat és média anyagának – elsősorban költségvetés szerinti – gyarapítása, együttműködés a ruszin tartalmú állománnyal rendelkező könyvtárakkal, könyvtár rendeltetésszerű működésének, a könyvtár főbb feladatainak (különösen állományszervezés, on-line szolgáltatások) megszervezése, irányítása; a könyvtári munka szakmai fejlesztése; a könyvtárhasználók igényeinek megfelelő szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése.


 

Juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • ruszin nyelv beszédszintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtárvezetői gyakorlat, több éves könyvtárosi közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz,

 • a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata,

 •  erkölcsi bizonyítvány,

 • a könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek,

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.


 

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.


 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: könyvtárvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt www.ruszin.com honlapon, valamint +361 468 2636-os telefonszámon szerezhet.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 23.


 

 

 


 


 


Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra, valamint az Országos Ruszin Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 85/2014.(X.28.) Közgyűlési határozat 121.-123. pontjaiban foglaltakra tekintettel pályázatot hirdet a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye múzeum vezetői álláshelyére.

jogviszony időtartama: határozott idejű munkajogi jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős


A megbízás időtartama:

A megbízás határozott időre szól a vezető távolléti idejére, helyettesítés (2016. december 31.)


 

A munkavégzés helye:  Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye, 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.


 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép -és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség,

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • cselekvőképesség,

 • büntetlen előélet,

 • ruszin nyelv beszédszintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • múzeumvezetői gyakorlat, több éves közgyűjteményi területen szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó részletes önéletrajz,

 • a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,

 • nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) hiteles másolata,

 • erkölcsi bizonyítvány,

 • a múzeum vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elképzelések, tervek,

 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat anyagát a jogszabályban és az intézmény szabályzatában megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.


 

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.


 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 23.


 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: múzeumvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt www.ruszin.com honlapon, valamint +361 468 2636-os telefonszámon szerezhet.


 


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 23.