РеґістраціяВістї 

Русинські лавреаты премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae

 

Премія Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2023. Русинську сосполность представляли Марія и Анна Бан – маймолодї лавреаты у історії премії. Премійованї близнята збогачувуть русинськыма співанкамы міроприятя сполности Мішколца и жупы БАЗ.

 

Премія Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2021. За высокоє професіоналноє дїятельство по захраненю и передаваню языка, културы, дїдузнины и традіцій русинськуй націоналнуй общины Мадярщины премію дустав малярь Александер Смолар.

 

Лавреат премії Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2020 жывописець Андраш Бровді, сын первого премєр-міністера Пудкарпатськуй Руси. Важна особа русинськуй сполности, своїм умілством обогативрусинську културу.

 

Лавреатом Премії став Мігаль Базіл Теленко, предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя Дебрецена, научный сполупрацовник Дебреценського Універзітета. Реґуларно публикує свої роботы, держыть бесїды на научных конференціёх, вносить неоцїнимый вклад у розвой історії Русинув Мадярщины.

 

Премія Pro Cultura Minoritatum Hungariae 2018.

Міністерія Людськых Ресурсув Мадярщины вызнаменовала маляря Андрія Манайла преміёв Pro Cultura Minoritatum Hungariae – на знак признаня його промінентного дїятельства у сфері націоналного умілства и културы и умілецького вошколованя русинськуй молодежы.

 

Сёго рока премії быв удостоєный Русинськыйнаціоналный ансамбл народної співанкы изКомловшкыза велику роботу по захраненю русинськуй націоналнуйдїдузнины, русинської културы.