Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Soltész Miklós megbeszélés
11.01.2021 20:34
 
Мікловш Шолтейс, держсекретарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-міністера провюв переговоры из руководителями націоналных меншын Мадярщины
Цітат из фейсбук-сторонкы пана держсекретаря
 
Пан держсекретарь 8-го януара 2021. рока продовжыв зачатї у децемброви стрічі из руководителями націоналных меншын Мадярщины, на котрых обсудили планы на 2021. рук.
Первыма прибыли Ева Марія Ронаіни Слаба, націоналный посланик Полякув у Парламентї Мадярщины и Марія Фелфёлді, предсїдатель Вседержавного Полського Самосправованя, из котрыма обсудили розвуй полськуй сполности на 2021. рук.
За ныма пан держсекретарь стрітив ся из выбраныма руководителями – ги казав Ференц Раковцій ІІ. – „майвірного народа”, Русинув - Віров Ґіріц, націоналным послаником Русинув у Парламентї, и Віктором Крамаренко, предсїдателём Вседержавного Русинського Самосправованя.
Мікловш Шолтейс подяковав їм за помуч у реалізації будованя ґрекокатолицькуй церьковли в Дебреценї и выразив надїю, же у септембрі уже довєдна зучастнять ся на Русинськум отпустї у обновленуй ґрекокатолицькуй церьковли у Шайовпалфолї.
 
Пан держсекретарь закончив пост у фейсбукови: „Да благословить Господь Бог жыючых у Мадярщинї Полякув и Русинув!”
 
 
 
Adománygyűjtés 2021.01.05
05.01.2021 18:53
There are no translations available.

A közösség figyelmébe

A horvátországi földrengés okozta károk enyhítésére az Országos Horvát Önkormányzat adománygyűjtést szervez. Kérjük közösségünk tagjait, amennyiben tehetik, csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Egyéni adományozók jelentkezését várják, az összeg sajnos nem elszámolható sem az önkormányzatok, sem a civil szervezetek esetében.

 
Karácsony 2020
21.12.2020 19:33
There are no translations available.

 
Hirdetmény - Hodinka Antal díj 2021
03.12.2020 21:09
There are no translations available.

HIRDETMÉNY

Hivatkozva az Országos Ruszin Önkormányzat 119/2004.(I.24.) számú ORKÖ határozatára a Közgyűlés felhívást tesz közzé „Hodinka Antal Emlékplakett” díj javaslat benyújtására. A díjazásban azok a személyek vagy csoportok részesülnek, akik a legtöbbet tettek a ruszin identitás megőrzéséért, a hagyományok és a görög katolikus vallás ápolásáért és továbbfejlesztéséért. Javaslatot tehetnek közgyűlési tagok, ruszin önkormányzatok, Magyarországon bejegyzett ruszin szervezetek. Javaslatokat indoklással együtt írásban kell eljuttatni az ORÖ elnökéhez 2020. december 31-ig.

Levelezési cím: Országos Ruszin Önkormányzat

1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Jelölőlap Csoport

Jelölőlap Egyéni

 
In memoriam Ірина Скіба
16.11.2020 19:34

In memoriam Ірина Скіба

 

 

У час здаваня новинкы у редакцію прийшла потрясувуча вість: Ірина Скіба, сотрудник Вседержавного Русинського Самосправованя, незабываєма колеґыня, незамінимый член нашуй сполности, по куртуй и тяжкуй, з великым терпінём перенесенуй хворотї 4. новембра с. р. вернула свою душу назад Создателёви.

Ірина Скіба родилася 1958. рока у Береґсасї. Кончила Мукачовську середню школу № 1, а потому пак дустала діплому у Львовськум політехнічнум інстітутї. Од 1998. рока жыла у Мадярщинї, и од тогды была активным дїятелём отцюзнянуй русинськуй сполности. Од 2001. рока она сповняла завданя секретаря у Столичнум Русинськум Меншыновум Самосправованю, зучастнёвала ся в орґанізації и веденю акцій русинськуй сполности. Од 2003. рока руководила секретаріатом Вседержавного Русинського Самосправованя, а од 2012. рока робила замістителём діректора Бібліотекы Русинув Мадярщины. У ї повинности входили сістематизація и каталоґованя истных и новых русинськых вудань, котрі у великуй кулькости поступали у бібліотеку.

Имня Ірины Скібы мож видїти у імпресумі многых русинськых вудань, она з самого зачатку основаня „Русинського Світа” наберала про йсе періодичноє вуданя статї на русинськум языкови. Старанёви и пунктуалности Ірины маєме дяковати за пудготовку русинськоязычных текстув умілськых албомув Атаназа Фединця, Івана Манайла и умілцюв фамілії Манайло, а также Календаря-Алманаха. Ги соредактор она зучастнила ся у вуданю книгы „Рецепты русинськых ґаздынь Мадярщины", русинськых учебникув, Мадярсько-русинського и Русинсько-мадярського словарюв.

„Круг повинностюв” Ірины Скібы быв дуже шырокый: многі рокы она исповняла завданя веденя касы ВРС, была все привітна, з добров дяков и пунктуално вела дїла депутатув и робутникув ВРС, была гостювлива ґаздыня на многых русинськых сятох и акціёх. Дякувучы своюй совістности и старателности Ірина стала надїйным сотрудником у секретатіатї ВРС, своёв працов помагала у роботї веденя и самосправованя в цїлови.

2013. рока Собур ВРС Преміёв Антонія Годинкы подяковав Іринї Скібі за ї дїяня.

 

 

Хыбіти буде нам Іринина світла, скромна, усе готова помочи, привітлива особа!

 

Во блаженом успенії блаженый покуй подаждь Господи усопшуй рабі твоєй Іринї и сотвори єй вічную памнять!

 

 
Еще статьи...
Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 « ПерваПережа12СлїдувучаПослїдня »

Сторона 1 из 2