Választások 2019
24.09.2019 14:02
Выборы 2019.
 
До русинськых націоналных выборув 2019. рока изберателныма орґанами были зареґістрованї 4 русинські сполочнї цівілнї орґанізації:
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ), предсїдатель: Янош Кожнянськый, Общество Русинськуй Меншыновуй Солідарности (ОРМС), предсїдатель: Др. Тібор Уйоцкый, Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы (ОРІАГ),  предсїдатель: Др. Степан Лявинец и Общество Русинськуй Културы (ОРК), предсїдатель: Олґа Сілцер-Ликович.
Обществови за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз, предсїдатель Йожеф Ердёвш, Націоналнов Изберателнов Комісіёв было одказано у реґістрації рішенём за нумером 262/2019. Цітуєме: „Націонална Изберателна Комісія одвертать просьбу Общества за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз на реґістрацію до выборув кандідатув у русинські націоналнї самосправованя 2019. рока [14]. Націонална Изберателна Комісія констатовала, же у статутови Общества за Інтеґрацію Русинув  у Европейськый Союз не вказано єднозначно, же общество є представителём русинськуй сполности. Зато сюй орґанізації, представленуй гибы од представителюв русинськуй націоналности, неє можности доволити  законну реґістрацію.”
У 16.00 9. септембра 2019. рока минув термин реґістрації лішты кандідатув до депутатув од русинськых поселень и 10. септембра – од реґіоналных (области и столицї) и вседержавнуй лішты. 19. 09. 2019 рока  рішенями НИК и місных ИК лішты были признанї законныма.
30. юлія 2019. рока Націонална Изберателна Комісія заголосила выборы депутатув у русинські націоналнї самосправованя у 44. поселенёх. 
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ), предсїдатель Янош Кожнянськый, из 44 у 36 містох, ушыткого 145 кандідатув у депутаты выдвигнуло у 29 такых поселенёх, де посланикы ОРМ вуграли выборы до русинськых націоналных самосправовань 2014. рока и достигли великых успіхув у захраненю и розвою цїнностюв русинськуй націоналности и ґрекокатолицькуй віры, и дїятельство котрых 7. септембра 2019. рока пуд час сяткованя Русинського Отпуста числом коло 300 особ у своюй привітственуй бесїдї одзначив держсекретарь з вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса премєр-міністера Мікловш Шолтейс. Се поселеня Абод, Башков, Еделейнь, Ердёвгорваті, Філкегаза, Ґарадна, Геёвкерестур, Гомроґд, Ірота, Комловшка, Мішколц, Мучонь, Палгаза, Шайовпалфола, Шарошпоток, Сіксов, Тисауйварош, Толчва, Вамошуйфолу, Пейч, Дунауйварош, Дебрецен, Нїредьгаза, Маріаповч, Кішварда, Тисавошварі, Тимар, XI., XIV., и у II., VI., VII., XIII., XVI. районох Будапешта, а также лішты до Вседержавного Русинського Самосправованя и Реґіоналных Русинськых Самосправовань области Боршод-Абов-Земплин и Будапешта. 
Общество Русинськуй Меншыновуй Солідарности (ОРМС), предсїдатель Др. Тібор Уйоцкый, ушыткого выдвинуло 57 кандідатув у 11 містох из 44-ох, у тых 5 поселенёх, де 2014. рока пуд час выборув у націоналнї самосправованя  вуграли представителї  ОРМС: Комловшка, Еґер, Дёндёш, IV., и XVIII., районы Будапешта. 2014. рока пуд час выборув у націоналнї самосправованя од ОРМС, и также по троє стали кандідатами у депутаты у Кішвардї, Пейчови, Ердёвгорваті, Толчві, по дві особы у XIV., XIII. районох Будапешта, по єднуй особі у Дебреценї, Мучонї, у сих містох ОРМС за минувші пять рокув не орґанізовало анї єдного міроприятя и не демонстовало хоть лем мінімалну активность.
Нїредьгазська Изберателна Комісія одказала ОРМС у реґістрації ушыткых 3 кандідатув у депутаты.
Реґіонална Изберателна Комісія области Боршод-Абов-Земплин рішенём 60/2019 (IX.12) не прийняла на реґістрацію лішту ОРМС.
Число кандідатув у депутаты XVIII., района Будапешта зменшило ся на 2 особы, завто там не буде русинськоє націоналноє самоспровованя.
ОРМС представила лішты до вседержавного и столичного самосправовань
Примітка: там, де число кандідатув не досїгать 3 вадь 5 особ, не мож створити н русинськоє аціоналноє самосправованя поселеня.
Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы (ОРІАГ),  предсїдатель Др. Степан Лявинец у 2 из 44 поселень и у 4 столичных районох выдвигнуло ушыткого 44  кандідатув: у Вацови и Будапештї у III., VI., XVII. районох а также у Дунауйвароші (пуд час выборув 2014. рока вугравшых од ОРМ, и де активно фунґує русинська сполность, а діятельность ОРМ не была фіксована).
ОРІАГ представила также лішты до вседержавного и столичного самосправовань.
Общество Русинськуй Културы (ОРК), предсїдатель Олґа Сілцер-Ликович, выдвигнуло 12 кандідатув у X., XI., XVI. районох Будапешта и сформовало лішту до столичного самосправованя.
 
Жерело: Націонална Изберателна Комісія