Бібліотека
02.03.2017 00:00

Бібліотека Русинув Мадярщины имени професора Іштвана Удварі

 

 

Адрес: 1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.

Ведучa: Ілдіка Поланскіне Надаш

  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Веб: www.kozteka.hu/mrk

 

Конференція памняти Іштвана Удварія, 25.10.2019

25-го октовбера Бібліотека Русинув Мадярщины им. Іштвана Удварія и Вседержавна
Бібліотека Иностраных Языкув провели конференцію памняти Іштвана Удварія.
Конференцію отворила діректорка Бібліотекы Иностраных Языкув Др. Анна Марія
Папп, по котруй прозвучали слїдувучі бесїды:
- Документы за І. Удварія у русинськуй бібліотецї - презентує Ілдіко Поланскіне
Надош, ведуча Бібліотекы Русинув Мадарщины имени професора Іштвана Удварія;
- Язык Біблії у Няґовськуй Постілї. - Др. Андраш Золтан, доктор МАН, Інстітут слав. и
балт. языкув Будапештського Універзітета Ловранда Етвеша, Катедра украинськуй
філолоґії;
- Іштван Удварі - лексікоґраф, изглядователь капчаня мадярсько-русинського и
мадярсько-українського языкув - Ержейбет Барань Комарі, доцент Пудкарпатського
Мадярського Інстітута Ференца Раковція ІІ.;
- Іштван Удварі – талантливый ученый и орґанізатор учебного процеса - Рената
Романюк;
- Ци має одношеня варіант Біблії Бачинського до Урёмського мавзолея? - Др. Мігаль
Кочіш, Катедра філології Інстітут славістикы Сеґедського універзітета Йожефа Атілы;
- Місто Іштвана Удварія у днешнюй мадярськуй славістицї. - Др. Михаил Капраль,
діректор Русинського Научного Інстітута имени Антонія Годинкы;
- Іштван Удварі – вочми дїтвака. - Юдіта Удварі за свого няня.

 

 

„Стріча из Володимиром Новаком”

29-го МаяБібліотека Русинув Мадярщины имени Іштвана Удварія у будовлї Вседержавного Русинського Самосправованя тримала міроприятя пуд тітулом „Стріча из Володимиром Новаком”. Отворила міроприятя ведуча бібліотекы Ілдіко Надош-Полянскіни. З жывотом, умілськым дїятельством поета и писателя ознакомв гостюв діректор Русинського Изглядователського Інстітута имени Антонія Годинкы Др. Михаил Капраль. Предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя XVI. района Др. Олґа Повч дуже інтересно повідала за жывот поета, познакомила читателюв из біоґрафічныма вершами автора, дуже душевно зачитала поєднї з ных. Дуже содержателно доповнила выступы Предсїдатель Столичного Русинського Самоправованя Др. Маріанна Лявинец, котра также задекламовала даскулько вершув поета. Дякуєме за таку інтересну и хосенну стрічу!По рішеню Общого Засїданя ВРМС 24 януаря 2004 рока была орґанізована

 


Русинська Бібліотека. Про се была проведена компютерна реґістрація
книг, кулькость котрых постепенно увеличивало ся, затым класіфікація
їх по тематицї и оформеня їх тематичных єдноток. У Русинськуй
Бібліотецї мож найти книгы зачатку прошлого сторочя, напримір,
молитвеникы. Межи нима єден из майцїнных еґземпларув – молитвеник
маріяповчанськых паломникув из 1906 рока.

Ёго мож увидїти у реставрованум кіпі у єднуй из вітрин нашого
Выставочного Зала. Многочисленї вуданя половкы прошлого сторочя
содержать много цїннуй інформації про потенційных изглядователюв
и читателюв.

Вуданя, котрі мож найти у Русинськуй Бібліотецї, содержать данї
за історичну минулость Русинув XIX-XX стороч, розвуй вошколованя.
Суть там и творы майзнамых русинськых писателюв, так мадярськых,
так и загатарных ученых-русиністув: філолоґув, історикув и т. д.
Само собов, же не хыблять ани книжкы за історію ґрекокатолицькуй
церьквы, албомы познатых малярюв, книгы за розвуй музыкалнуй
културы Русинув.

Од момента основаня, Русинська Бібліотека стала центром духовности
Русинув Мадярщины и живучых за гатарами, бо ї фонды давуть можность
изглядовати русинську історію, традіції, історію ґрекокатолицькуй
церьковли. На зачатку фунґованя Бібліотекы уєдно из Обществом
Русинськуй інтеліґенції имени Антонія Годинкы из шыроков авдіторіёв
отбыла ся презентація книг. Презентованї были книга Михаила
Капраля „Час гурше, ги вода…”, што ипен у тот час увідїла світло
світа пуд редакціёв Іштвана Удварія, де изобрані до теперь
малопознатї творы Антонія Годинкы из богатыма коментарями составителя.

Дуже вразила ушыткых брошюра проф. Михаила Рущака за днешнёє
ґаздованя в Пудкарпатю. Была представлена и книга Митра Попа
„История Подкарпатской Руси”. РБ активно закапчала ся у пудпорованя
обученя русинському языкови, котроє зачало ся у Комловшцї у школї
и у захоронцї. Про Комловшську школу, РБ вєдно из преподавателями
школы и воспитателями захоронкы склала бібліотечку и вудала книжкы
комловшськуй школї на многоручноє хоснованя. Консултації по языку
и краєзнавству из 2005 рока веде доцент Нїредьгазькуй Высшуй Школы
Др. М. Капраль.

РБ рахує дуже важным збераня выдань русинськуй меншины у Мадярщинї
и за ї гатарами.

Бібліотека має фонотеку, котра постоянно поповняє ся и также фототеку,
котра отражає сосполный жывот Русинув Мадярщины.