Országos Ruszin Önkormányzat - Вседержавноє Русинськоє Самосправованя
Meghívó - Alakuló gyűlés 2019.11.07
29.10.2019 10:22
There are no translations available.

 
Выборы Націоналных Русинськых Самосправовань 2019
29.10.2019 10:11

Выборы Націоналных

Русинськых Самосправовань 2019


 

Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя

(15 мандатув)

Булшость мандатув (9) : Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ)

Выборы Реґіоналных Русинськых Самосправовань:

Столичноє: ОРМ-2-, ОРМС-2-, ОРІАГ-2-, ОРМ-1.

Боршод-Абов-Земплин: булшость мандатув -7 – ОРМ


 

Выборы у поселенёх: 42

30 поселень: булшость мандатув ОРМ

6 поселень: булшость мандатув ОРМС

5 поселень: булшость мандатув ОРІАГ

1 поселеня: булшость мандатув ОРК


 

Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя

На ліштї изберателюв: 4 294 особы

Оддали свуй голос: 2 956 (68,84 %)

Не голосовали: 1 338 (31, 16%)

Кулькость пропечатаных вот: 2 582

Кулькость недїйных вот: 94

Кулькость дїйных вот: 2 758


 

Резултаты выборув: Кулькость депутатув Вседержавного Русинського Самосправованя 15

ОРМ

Дїйнї голосы: 1 557

Вугранї мандаты: 9

ОРМС

Дїйнї голосы: 991

Вугранї мандаты: 5

ОРІАГ

Дїйнї голосы: 210

Вугранї мандаты: 1

Депутаты Вседержавного Русинського Самосправованя

Ґабор Варґа ОРМ

Др. Татьяна Ердейлї ОРМС

Йожеф Ердёвш ОРМС

Янош Форкош ОРМС

Віктор Ґіріц ОРМ

Іштван Гедї ОРМС

Петро Ґладинец ОРМ

Янош Кожнянськый ОРМ

Віктор Крамаренко ОРМ

Др. Степан Лявинец ОРІАГ

Йожеф Мудра ОРМ

Ласлов Попович ОРМС

Олґа Сілцер-Ликович ОРК

Янош Соноцькый ОРМ

Базіл Мігаль Теленко ОРМ

Выборы Столичного Русинського Самосправованя

На ліштї изберателюв: 1 161 особа

Оддали свуй голос: 744 особы (64,08 %)

Не голосовали: 417 особ (35, 92%)

Кулькость пропечатаных вот: 696

Кулькость недїйных вот: 27

Кулькость дїйных вот: 669

Резултаты выборув:

ОРІАГ

Дїйнї голосы: 149

Вугранї мандаты: 2

ОРМС

Дїйнї голосы: 179

Вугранї мандаты: 2

ОРМ

Дїйнї голосы: 223

Вугранї мандаты: 2

ОРК

Дїйнї голосы: 118

Вугранї мандаты: 1


 

Депутаты Столичного Русинського Самосправованя

Рената Ечедї-Попп ОРМ

Андрій Крамаренко ОРМ

Анна Кузьма ОРМС

Др. Маріанна Лявинец ОРІАГ

Медве Ласловне ОРМС

Олґа Сілцер-Ликович ОРК

Дёрдї Сочка ОРІАГ

Выборы Реґіоналного Русинського Самосправованя области Боршод-Абов-Земплин

На ліштї изберателюв: 1 682 особа

Оддали свуй голос: 1 331 особа (79,13 %)

Не голосовали: 351 особ (20, 87%)

Кулькость пропечатаных вот: 1 313

Кулькость недїйных вот: 180

Кулькость дїйных вот: 1 133

Резултаты выборув

ОРМ

Дїйнї голосы: 1 133

Вугранї мандаты: 7

Депутаты области Боршод-Абов-Земплин

Атіла Мокраі

Пейтер Мокраі

Марґіт Попне Сабов

Янош Мігальне Соноцька

Марія Соноцька

Токач Имрене

Юдіта Токачне Форкош


 


 

 
Választás 2019. Kúria határozat fellebbezésre
29.10.2019 10:03
There are no translations available.

Kvk.V.38.239/2019/2. számú határozat
KÚRIA
v é g z é s
Az ügy száma: Kvk.V.38.239/2019/2.
A tanács tagjai: Dr. Lomnici Zoltán a tanács elnöke
                         Dr. Kurucz Krisztina előadó bíró
                         Dr. Stefancsik Márta bíró
A kérelmező: Képviselő: dr. Gondos Csaba ügyvéd
              
Az eljárás tárgya: választási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata
 
A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: kérelmező
 
A felülvizsgált határozat: a Nemzeti Választási Bizottság 2019. október 21. napján kelt 465/2019. számú határozata
 
Rendelkező rész
 
A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 465/2019. számú határozatát helybenhagyja.
 
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 10.000 (azaz tízezer) forint nemperes eljárási illetéket.
 
A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
 
I n d o k o l á s
 
A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás
 
[1] A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a 2019. október 21. napján meghozott 465/2019. számú határozatában és a mellékletét képező jegyzőkönyvben foglaltak szerint állapította meg a ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának eredményét.
 
[2] A határozat indokolása szerint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 66.§ (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot. Nem szerezhet mandátumot az a lista, amely a választókerületben leadott érvényes szavazatok legalább 5%-át – közös lista esetén legalább 10%-át, kettőnél több nemzetiségi szervezet által kiállított közös lista esetén legalább 15%-át – nem érte el. Az országos listák által megszerzett mandátumok száma a Nektv. 66.§ (2) bekezdésében foglalt eljárás alapján kerül megállapításra, a mandátumokat a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik meg.
 
[3] A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 329.§ (3) bekezdése alapján a területi választási bizottság az országos listás szavazólapok megszámlálásáról kiállított jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét. Az NVB a Ve. 329.§ (4) bekezdése alapján a területi választási bizottságoknak az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét megállapító jegyzőkönyvei alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás eredményét. A Ve. 200.§-a alapján a határozat mellékletét képezi az eredményről kiállított jegyzőkönyv.
 
[4] Az NVB 465/2019. számú határozatának melléklete szerint a kérelmező 991 szavazatot szerzett.
 
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem
 
[5] A kérelmező a Ve. 241.§ (2) bekezdés b) pont, a Nektv. 222-224.§-ok rendelkezéseire hivatkozással a szavazóköri eredmények összesítése és a választási eredmény megállapítása szabályainak a megsértése miatt valamennyi országos ruszin lista részeredményének a megvizsgálása céljából a szavazatok újraszámlálását kérte.
 
[6] Előadása szerint a „debreceni helyi választási bizottság 69 fő megjelent ruszin szavazót regisztrált október 13-án, de a leadott borítékok száma 1 db-bal több, azaz 70 volt. A P.-i országos ruszin részeredmény tanúsága szerint 3 fő szavazott a kérelmező listájára, ami ellentmond a beadványához csatolt 4 fő nyilatkozatának. Részletezte, hogy a Nektv. 222-224.§-a szerinti mandátum elosztás alapján álláspontja szerint a Magyarországi Ruszinok (rutének) Országos Szövetségének, a kérelmezőnek, illetve a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesületnek mennyi mandátum kerülhet kiosztásra. Úgy gondolta, hogy a nyilatkozatok, illetve a csekély különbségek miatt indokolt a szavazatok újraszámlálása.
 
[7] Kérelméhez mellékelte a Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottságának 256/2019. (X.14.) HVB határozatát, e határozat mellékletét, továbbá 4 magánszemély P.-n adott nyilatkozatát arról, hogy részt vettek 2019. október 13-án a ruszin nemzetiségi képviselők választásán és szavazatukat a kérelmező listájára adták le.
 
A Kúria döntése és jogi indokai
 
[8] A bírósági felülvizsgálati kérelem nem alapos.
 
[9] Az Alaptörvény XXIX. cikk (1)-(3) bekezdései alapján a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. A Magyarországon élő nemzetiségek jogaira vonatkozó részletes szabályokat, a nemzetiségeket és a nemzetiségként való elismerés feltételeit, valamint a helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának szabályait sarkalatos törvény határozza meg.
 
[10] Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-ra kitűzött választását az Alaptörvény szerinti sarkalatos törvények, a Nektv. és a Ve. alapján kellett lefolytatni.
 
[11] A Ve. Általános része a választás alapvető szabályait, a Különös rész az egyes választástípusok speciális rendelkezéseit tartalmazza. Az Általános rész I. – XII. fejezeteiben rendezettek az általános szabályok, a választási bizottságok, a választási irodák, a szavazókörök, a központi névjegyzék, a szavazóköri névjegyzék, a jelöltállítás, a választási kampány, a szavazás előkészítése, a szavazás, az eredmény megállapítása, a jogorvoslat szabályai. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának speciális szabályait a jogalkotó a Ve. Különös részének XV. fejezetében helyezte el, ahol rendelkezett arról, hogy külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására. A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését. A területi választási bizottság az országos listás szavazólapok megszámlálásáról kiállított települési jegyzőkönyvek és az általa végzett szavazatszámlálás eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján megállapítja az országos nemzetiségi önkormányzati választás területi részeredményét. A ruszin országos nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választásának folyamatában az NVB a 2019. október 21-én meghozott határozatában a területi részeredmények alapján az országos választás eredményét állapította meg.
 
[12] Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A Ve.-ben önálló fejezetben rendezettek a jogorvoslatok. Lehetőség biztosított kifogás, fellebbezés, bírósági felülvizsgálati kérelem, alkotmányjogi panasz előterjesztésére a törvényi előírások alapján, és szabályozott a szavazókörök kialakításával és felülvizsgálatával, a névjegyzékkel, a jelöltek és listák sorrendjének sorsolásával, a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos, továbbá a választás eredménye elleni és a választási szerv hallgatása miatti jogorvoslat.
 
[13] Az NVB 465/2019. számú határozata ellen a Kúriához bírósági felülvizsgálati kérelmet lehetett előterjeszteni (Ve. 222.§ (1) bekezdés, 229.§ (1) bekezdés), amelyben a kérelmezőnek jogszabálysértésre kell hivatkoznia (Ve. 223.§ (3) bekezdés a) pont). A Kúria a felülvizsgálat iránti kérelmet bírálja el, az abban foglalt tények, indokolás, jogszabályhelyek, bizonyítékok alapján dönt a határozat jogszerűségéről. A kérelmezőnek az általa megjelölt jogsértés és a választás országos eredménye, illetve annak megállapítása közötti ok-okozati, közvetlen összefüggést, kapcsolatot igazolnia kell azzal együtt, hogy a jogsértés kihatott a megállapított eredményre.
 
[14] A Kúria szükségesnek tartja azt is rögzíteni, hogy az állított tények bizonyítottságáról, a jogszabályok jogalkotó akarata szerinti alkalmazásának megfelelősségéről dönt a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmének keretei között.
 
[15] Bírósági felülvizsgálati kérelmében a kérelmező rögzítette, D. megyei jogú város helyi választási bizottságának a ruszin települési nemzetiségi önkormányzati választása eredményének megállapításáról meghozott határozat jegyzőkönyvében az található, hogy: „a szavazóként megjelent választópolgárok száma 69 fő, beérkezett lezárt borítékok száma 70”. A kérelmező a jegyzőkönyv adattartalmának ismertetéséhez további indokolást nem fűzött, ahhoz kapcsolódóan jogszabálysértésre és annak az eredmény megállapítására gyakorolt hatására nem hivatkozott. A kérelemnek e része jogi indokolás és jogszabályhely megjelölése nélkül érdemi vizsgálatra alkalmatlan.      
 
[16] A továbbiakban a kérelmező azt állította, hogy a „P.-i országos ruszin részeredmény tanúsága szerint 3 fő szavazott a RUKISÖSZ Egyesület listájára, ami ellentmond a szavazáson megjelent, csatolt 4 fő nyilatkozatának”. A kérelmező okirati bizonyítékként négy magánszemély azonos tartalmú nyilatkozatait nyújtotta be, amelyek szerint a nyilatkozók a szavazáson részt vettek és szavazatukat a kérelmező országos listájára adták le.
 
[17] A szavazás titkosságát a Ve.-ben több rendelkezés is védi. A szavazóhelyiségben a szavazás titkosságának biztosítása érdekében a szavazás zökkenőmentes lebonyolításához szükséges számú, de legalább két szavazófülkét kell kialakítani (167.§ (2) bekezdés). A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.  A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában [180.§ (1)-(3) bekezdések].
 
[18] A kérelmező nem állította és nem bizonyította, hogy P.-n a szavazás titkossága megsérült, a szavazás titkosságát szabályozó jogszabályhely megsértésére nem hivatkozott. Titkos szavazás esetén nem ismert, hogy a választópolgár a szavazólapot miként töltötte ki. A titkos szavazás megtörténte után olyan tartalmú nyilatkozat, hogy a nyilatkozó a szavazólapot hogyan töltötte ki, más bizonyítékkal össze nem vethető, így önmagában a nyilatkozat tartalma a már megtörtént szavazás titkossága miatt adatot nem igazol. A Kúria megállapította, a kérelmező által benyújtott nyilatkozatok teljes körűen alkalmatlan bizonyítékok, a megjelölt pálházai választással kapcsolatosan a kérelmező jogsértést nem bizonyított.
 
[19] A kérelmező részéről számított mandátum kiosztás, a véleménye szerinti elenyésző matematikai különbség nem törvényhelyre alapított jogsértés megjelölése, így az a felülvizsgálni kért határozatban jogsértés igazolására nem alkalmas.
 
[20] A Kúria megállapította, hogy a kérelmező bírósági felülvizsgálati kérelme teljes körűen megalapozatlan, a felülvizsgálni kért határozatban és mellékletében jogsértést nem bizonyított. 
 
[21] Mindezek folytán a Kúria az NVB határozatát a Ve. 231.§ (5) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.
 
A döntés elvi tartalma
 
[22] Alkalmatlan bizonyítási eszközzel választási eredmény megállapításának jogszerűsége eredményesen nem vitatható.
 
Záró rész
 
[23] A Kúria a felülvizsgálati kérelmet a Ve. 228.§ (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 157.§ (7) bekezdése alapján alkalmazandó Kp. 124.§ (5) bekezdésének megfelelően – tekintettel Ve. 229.§ (2) bekezdése folytán alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokról szóló 2005. évi XVII. törvény 1.§ (2) bekezdésére – tárgyaláson kívül bírálta el.
 
[24] A Kúria a kérelmezőt a Ve. 228.§ (2) bekezdésének megfelelően a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 630.§ (5) bekezdése folytán alkalmazandó Kp. 35.§ (1) bekezdésének megfelelően, a Pp. 101.§ (1) és 102.§ (1) bekezdései alapján kötelezte, hogy fizesse meg a tárgyi illetékfeljegyzési jog folytán le nem rótt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.§ (5) bekezdése szerinti összegű eljárási illetéket.
 
[25] A Kúria határozata elleni további jogorvoslat lehetőségét a Ve. 232.§ (5) bekezdése zárja ki.
 
Budapest, 2019. október 28.
Dr. Lomnici Zoltán sk. a tanács elnöke,
Dr. Kurucz Krisztina sk. előadó 
 
 
Választás 2019.10.13
12.10.2019 06:34
There are no translations available.

Tisztelt ruszin honfitársaink! 
 
2019. október 13-án a települési, területi és országos ruszin önkormányzatok képviselőire és a helyi polgármesterekre és képviselőkre szavazunk! Mindkettőre!
 
Szavazzanak a kétszeres győztes (2010, 2014) MROSZ listájára!
 
    A MROSZ alapszabályában szerepel a ruszin nemzetiség egyértelmű képviselete!
A 2014. évi nemzetiségi képviselők választásán a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetség, a MROSZ (elnök Kozsnyánszky János) 5293 szavazattal 100 mandátumot szerzett, a Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület, a RUKISÖSZ (elnök Dr. Ujaczki Tibor) 2106 szavazattal 21 mandátumot.  
   A 2019. évi nemzetiség képviselők választásán a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége (MROSZ), elnök Kozsnyánszky János, a 44-ből 36 helyen összesen 145 jelöltet állított azon a 29 településen, ahol a MROSZ jelöltjei győztek a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, és öt év alatt a ruszin nemzetiségi és a görögkatolikus vallási értékek megőrzésében jelentős sikereket értek el, amelyeket a 2019. 09. 07-én Sajópálfalán 300 fő részvételével megtartott Ruszin Búcsú alkalmával méltatott köszöntő beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
     A Ruszin Kisebbségi Összefogás Egyesület (RUKISÖSZ), elnök Dr. Ujaczki Tibor 44 helyből 11-ben összesen 57 jelöltet állított.
Eddigi „sikereik”:
   A RUKISÖSZ a Nyíregyházai VB-nél jelentkezett mindhárom jelöltje esetében a választási bizottság a nyilvántartásba vételt elutasította.
  A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területi Választási Bizottság 60/2019.(IX.12) TVB határozatában a RUKISÖSZ megyei listájának nyilvántartásba vételét elutasította!
   A RUKISÖSZ által támogatott Budapest XVIII. kerületben elegendő jelölt hiányában nem alakulhat ruszin nemzetiségi önkormányzat.
    A 2019. évi helyi és nemzetiségi önkormányzati választási kampányban RUKISÖSZ helyi ruszin nemzetiségi képviselőjelöltje Godzsa Szilvia Berkesz Kisvárdán a Felső-Szabolcsi Kórházban munkaidőben négy dolgozótól „szimpátia aláírásokat” (ajánlóíven) gyűjtött képviselőjelöltségéhez, elkérte lakcímkártyáikat és lefényképezte azokat, majd tudtuk nélkül regisztrálták a nemzetiségi névjegyzékbe.
       A RUKISÖSZ két képviselőjelöltje választási kampányában elkövette a Btk. 219.§ (1) bekezdés a) pontjába ütköző és a (3) bekezdés szerint minősülő különleges személyes adatra elkövetett visszaélés bűntettét, valamint a Btk. 350.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti választás rendje elleni bűntettet. 
 
    A RUKISÖSZ alapszabályában nem szerepel a ruszin nemzetiség egyértelmű képviselete!
Kérjük tisztelt választópolgárainkat, hogy ne higgyenek a 2005-ös megalakulása óta a ruszin közösség megosztására törekvő RUKISÖSZ „választási program” ígéreteinek!
     Felhívjuk tisztelt figyelmüket arra, hogy az ígéretek ellenére az Országos Ruszin Önkormányzat költségvetéséből az ÁHT. szerint nem adható támogatás sem pályázatokra, sem programokra!,
 
A MROSZ többségű ORÖ Közgyűlés által már megvalósított:
    1. 2015 óta a Múcsonyi és a Komlóskai iskolások a Ruszin nyelvkönyv és a Népismeret tankönyvekből tanulnak! Megjelent a Ruszin helyesírási és a Magyar-Ruszin, Ruszin-Magyar Szótár, számos kiadvány.
    2. Jövőre a Debreceni Tudományegyetemen indul a magyar-ruszin szak.
    3. Az Eperjesi Tudományegyetem 2 ösztöndíjasunk idén ősszel kezdte meg tanulmányait! 
    4. A Kormány támogatásának hála 2019.04.26-án átadtuk Debrecenben a Görögkatolikus Ruszin Közösségi Házat és épül melléje a Görögkatolikus ruszin fatemplom.
Javasoljuk a RUKISÖSZ vezetőinek, aktivistáinak és híveinek, hogy mocskolódás helyett kísérjék figyelemmel a ruszin médiában megjelenő tájékoztatásokat!
 
Tegyenek X-et a MROSZ országos szavazólapján a ruszin címert a medvével ábrázoló logó/jel fölötti körbe! A szavazólapot helyezzék a zöld borítékba, és a borítékot zárják le!
 
Выголошеня
10.10.2019 08:04
Выголошеня
Общество Русинув/Рутенув Мадярщины повномочноє голосити, же неізвіснї особы од имени нашого Общества, незаконно, без дозволеня, схосновавшы персоналнї данї изберателюв, котрі прописанї у XVI. районї Будапешта и мавуть право голоса и фіґурувуть у изберателных ліштох, испровбовали выключити сых изберателюв из лішты, без їх дозволеня. При тому быв схоснованый е-адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .  Нашоє Общество прийняло одповіднї юридичнї міры. Дякувучы своєчасному професіоналному засягованю Націоналнуй Изберателнуй Комісії и НИК XVI. района, имена изберателюв были восстановленї на ліштї. 
Нашоє  Общество не має доступа до вышеуказаного електроного адреса и протестує против сякых незаконых методув из вухоснованём персоналных даных изберателюв, што наносить непоправиму чкоду дїйнуй изберателнуй сістемі, граничить права изберателюв и указує сполность Русинув Мадярщины у неґативнум світлови.
Янош Кожнянськый, предсїдатель ОРМ
 
Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 129 Warning: Illegal string offset 'active' in /chroot/home/ruszinco/ruszin.com/html/templates/russin/html/pagination.php on line 135 « ПерваПережа1234567СлїдувучаПослїдня »

Сторона 5 из 7