Éves munkatervek
2019. február 27. szerda, 15:17
 
Az Országos Ruszin Önkormányzat
2020. évi Munkaterv
 
I. A magyarországi ruszin közösség központi rendezvényei:
 
1. Megemlékezés Hodinka Antal akadémikusról
 
Helyszín: Budapest
2020. február
Felelős: elnök, elnökhelyettesek
 
2. II. Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem és a szabadságharc emlékének szentelt
rendezvények és koszorúzások
 
Helyszín: Sárospatak, Borsi
2020. március 28.
Felelős: Kozsnyánszky János, PEB bizottság
 
3. Ruszin Nemzeti Ünnep
 
Helyszín: Dunaújváros
2020. május 16.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
4. Ruszin Búcsú
 
Helyszín: Sajópálfala
2020. augusztus 23.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
5. Ruszin Művészet Remekei
 
Helyszín: Budapest
2020. december 12.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
II. Az Országos Ruszin Önkormányzat
ülésrendje
1. Ülés
 
2020. január- február
 
- Közmeghallgatás
 
- Elnöki szabadság ütemezésének jóváhagyása
 
- A ORÖ és Intézményei 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők
 
- A „Ruszin Világ” a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapjának 2020.
évi kiadási tervének és költségvetésének megtárgyalása
Előadó: főszerkesztő
 
- A 2020. évi Hodinka díj jelölések megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, PEB bizottság
 
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat megtárgyalása
 
2. Ülés
 
2020. április-május
 
- Beszámoló az ORÖ és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról,
maradvány jóváhagyása, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők, könyvvizsgáló
 
- Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: belső ellenőr
 
- ORÖ intézményei 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: intézményvezetők
 
- A „Ruszin Világ” 2019. évi szerkesztéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök
 
3. Ülés
 
2020. szeptember
 
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
 
- Felkészülés a 2021. évi NEMZ-21 pályázatokra
 
4. Ülés
 
2020. október-november
 
- Az ORÖ belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása 2021. évre
Előadó, felelős: belső ellenőr
 
- Munkaterv elfogadása 2021.
Előadó, felelős: ORÖ elnök
 
- A 2021. évi Hodinka díj jelölések megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, PEB bizottság
 
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat megtárgyalása