Éves munkatervek
2019. február 27. szerda, 15:17
Az Országos Ruszin Önkormányzat
2019. évi Munkaterve
 
I. A magyarországi ruszin közösség központi rendezvényei:
 
1. Megemlékezés Hodinka Antal akadémikusról
 
Helyszín: Budapest
2019. február 9.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek
 
2. II. Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem és a szabadságharc emlékének szentelt rendezvények és koszorúzások
 
Helyszín: Sárospatak, Borsi
2019. április 6.
Felelős: Kozsnyánszky János, PEB bizottság
 
3. Ruszin Nemzeti Ünnep
 
Helyszín: Miskolc
2019. május 25.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
4. Ruszin Búcsú
 
Helyszín: Sajópálfala
2019. augusztus 25.
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
5. Ruszin Művészet Remekei
 
Helyszín: Budapest
2019. november
Felelős: elnök, elnökhelyettesek, PEB bizottság
 
II. Az Országos Ruszin Önkormányzat ülésrendje
 
1. Ülés
 
2019. január- február
 
- Közmeghallgatás
- Elnöki szabadság ütemezésének jóváhagyása
- A ORÖ és Intézményei 2019. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők
- A „Ruszin Világ” a magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapjának 2019.
évi kiadási tervének és költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: főszerkesztő
 
 
2. Ülés
 
2019. április-május
 
- Beszámoló az ORÖ és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról,
maradvány jóváhagyása, könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, gazdasági vezető, intézményvezetők, könyvvizsgáló
- Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó, felelős: belső ellenőr
- ORÖ intézményei 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: intézményvezetők
- A „Ruszin Világ” 2018. évi szerkesztéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök
 
3. Ülés
 
2019. szeptember
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása
- Felkészülés a 2020. évi NEMZ-20 pályázatokra
 
 
4. Ülés
 
2019. október-november
- Alakuló ülés
- Az ORÖ belső ellenőrzési ütemtervének jóváhagyása 2020. évre
Előadó, felelős: belső ellenőr
- Munkaterv elfogadása 2020.
Előadó, felelős: ORÖ elnök
- A 2020. évi Hodinka díj jelölések megtárgyalása
Előadó, felelős: ORÖ elnök, PEB bizottság
- Tanulmányi ösztöndíj pályázat megtárgyalása