Archívum
Közgyűlés meghívó
2017. december 08. péntek, 00:00

 
Kravcsenko György, az Ukrán Országos Önkormányzat elnökének interjúja
2017. július 05. szerda, 03:22

Kravcsenko György Interjú

Munkácsi reagálás

Nyilatkozat

Nyilatkozat Ruszin

ORÖ Levél Kravcsenko Györgynek

Petro Medvigy reagálás

Petro Medvigy Reagálás Ruszin

 


 

Kravcsenko György válaszlevele

 
Tiszteletadás és emlékezés
2016. április 08. péntek, 08:27
               Tiszteletadás és emlékezés                      
       2015. március 17-én Magyarország Országgyűlése II. Rákóczi Ferenc születésnapját emléknappá nyilvánította, amely döntésével megerősítette a hazai ruszin közösség, a „gens fidelissima” soha el nem múló tiszteletét a Nagyságos Fejedelem emléke iránt. 
        2016. április 2-án Sárospatakon, az MNM Rákóczi Múzeuma parkjában található II. Rákóczi Ferenc szobránál ünnepelte a hazai ruszin közösség képviseletében 450 fő a Nagyságos Fejedelem születésének 340. évfordulóját. A jeles ünnep alkalmából megtartott, immár hagyományos rendezvénysorozat a Sárospataki Szent Péter és Pál apostolok görögkatolikus templomban Szent Liturgiával kezdődött, majd Aros János, Sárospatak polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, beszédében méltatta II. Rákóczi Ferenc életútját, emléke ápolásának fontosságát a város életében. Giricz Vera, az országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója tájékoztatta a hallgatóságot az Országgyűlés 2016. március 29-i plenáris ülésén megtartott felszólalásáról, amellyel megemlékezett II. Rákóczi Ferenc születésének 340.évfordulójáról, végül Dr. Tamás Edit, az MNM Rákóczi Múzeum igazgatója nagy érdeklődéssel kísért előadása következett a Nagyságos Fejedelem és családja életének Sárospatakhoz kötődő időszakáról. Az ünnepi műsört a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak szavalatai és a Sárospataki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak táncai tették emlékezetessé. Az ünnepi megemlékezés zárásaként elhangzott a ruszin nemzeti himnusz után Aros János, Sárospatak polgármestere, Giricz Vera, az országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke, Szilcer-Likovics Olga és Szónoczki János elnökhelyettesek, Kozsnyánszky János, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének, a Sárospataki RNÖ és az ORÖ PEB elnöke, Dr. Tamás Edit, az MNM Rákóczi Múzeum igazgatója, a települési és a B-A-Z megyei RNÖ képviselői megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát.
A hangulatos ebéd közben az ünnepség résztvevői barátságos környezetben megbeszélhették az életükkel és tevékenységükkel kapcsolatos eseményeket, tapasztalatot cserélhettek önkormányzataik működéséről.
II. Rákóczi Ferenc születésnapjának ünneplése a Nagyságos Fejedelem szülőházánál folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott Laczkó Lajos, a II. Rákóczi Ferenc Polgári Társaság elnöke, Dr. Habil Enghy Sándor, a Sárospataki Bibliai Tudományos Intézet vezetője, Kozsnyányszky János, a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetségének, a Sárospataki RNÖ és az ORÖ PEB elnöke, majd a megemlékezés koszorúzással végződött.
 
 
 
 
Pályázatok
2015. szeptember 07. hétfő, 13:55

ORÖ Tanulmányi Ösztöndíj Kiírása

Az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése a 2015/2016. tanévre tanulók, hallgatók részére ösztöndíj pályázatot ír ki.

A pályázati feltételek:

1. Pályázatot nyújthat be bármely általános iskolai, középiskolai, felsőoktatási képzésben részesülő tanuló.

2. Feltétel a ruszin nyelv ismerete.

3. Aktív részvétel a helyi ruszin közösségi életben.

4. A pályázathoz mellékelni kell:

- iskolalátogatási igazolást;

- a nyelvtudásról szóló a helyi illetve megyei ruszin önkormányzat által kiállított igazolást;

- a helyi illetve megyei ruszin önkormányzat ajánlását és határozatát arra vonatkozóan, hogy mekkora támogatási összegben részesíti az ösztöndíjat kérvényező tanulót;

- a pályázó által ruszin nyelven kézzel írt bemutatkozás, kérelem.

A jelentkezéshez be kell küldeni a jelentkezési lapot és a pályázatban feltüntetett csatolandó anyagokat. A jelentkezési lap letölthető ide kattintva

A pályázatot postai úton kell benyújtani 2015. október 15-ig az Országos Ruszin Önkormányzat (1147 Budapest, Gyarmat u. 85/B.) címére.

 

 
Jeles ünnepeink
2015. március 31. kedd, 18:22

Jeles ünnepeink 1

Január 6. Vízkereszt

Az anyaszentegyház egyik legősibb ünnepe, melyet Teofániának, vagy, Úr jelenés ünnepének nevezünk. Az ünnep bibliai alapjait Szent Máté, Szent Márt és Szent Lukács evangélisták részletes pontossággal leírták. Szent János evangélista a keresztelés tényének bizonyítását Keresztelő Szent János ajkára adja: „Én láttam a Szentlelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennyből, s rajta is maradt”. Jn 1, 32.

Jézus Krisztus a bűnbánati keresztség felvételével sorsközösséget vállalt a bűnös emberrel. A keresztség szentségének megalapításával pedig segítséget nyújtott nekünk, hogy a bűnbánat által visszatérjünk Őáltala a Mennyei Atyához. Ünneplésünket előkészíti az éjszakai zsolozsma, a böjt, az ünnepi Szent Liturgia, valamint a jeles liturgikus esemény a vízszentelés. Anyaszentegyházunkat nyomorgató nehéz időkben a vízszentelést is a templom falai közé kényszerítették. Ma papjaink a szabadtérben és ősi szokásaink szerint a folyóvizeknél szenteleik meg a vizeket. A családok kérésére a lakóházak megszentelésére is az ünnep nyolcadában kerül sor. A lakóházak megszentelésekor az épület olyan istentiszteleti hellyé változik, ahol a családok élik a maguk békességes és Istennek tetsző életüket.

Az ünnep tropárja: A Jordánban való kereszteltetésedkor Urunk, kijelentetett nékünk a Szentháromság imádtatása, mert az Atyának szózata bizonyságot tőn rólad, kedves Fiának nevezvén Téged, a Szentlélek pedig galamb képében megerősíté a szózat csalhatatlanságát. Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk dicsőség néked!

1578

 

Jeles ünnepeink 2

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Az ünnep színes, eseményekben gazdag leírását Szent Lukács evangéliumában olvashatjuk, LK 2,22-40. A történetet a törvényre való hivatkozással a Jeruzsálemi templomba helyezi. A templom csendes, az ott lévő jelentéktelennek tűnő emberek személye nagy jelentőséggel bírókká vállnak.

A negyvennapos gyermek Jézust szülei, - József és Mária, - elviszik a Betlehemtől nem messze lévő Jeruzsálemi templomba. Itt az imádság csendes szolgálatát végző, korban már nagyon előre haladott Simeon nevű főpap és a nyolcvannégy esztendős Anna. A Gyermek Jézus találkozásával életük új hívatását kapták meg. Prófétáltak. Vagyis előre elmondták, hirdették Jézus Krisztus papi, prófétai és megváltói küldetését. Ezen az ünnepen gyertyákat szenteltetünk meg az istentiszteletek alatt, melyeket templomainkban oltárainkon való elégetésre, világítására ajánlunk fel, vagy lakóházainkban megszentelt használati eszközként van jelen, mely emlékeztet bennünket a krisztusi világosságra.

Az ünnep nyolcadában emlékezünk meg a hivatásbeli állapotokról is. Kérve az Isten Szentlelkét, hogy küldjön elkötelezett papi és szerzetesi hivatásokat, akik állandó imáikkal kérnek az Istentől a világnak békességet, egészséget és üdvösséget az emberiségnek.

Megemlékezünk az idős és öregkorú embertársainkról, akik az életük során megfáradva várják életük elbocsátását ebből a világból az örökkévalóba.

Az ünnepi imádságaiból: Jézus, ki magad tartod kezeidben ifjú és idős papjaidat, tartsd őket szent kezedben, életükben és haláluk után. Jézus, lelki örömben részesítsd azokat, kik találkoznak veled! /Akathisztosz az Úr bemutatásáról. 6. ikosz./

Simeon éneke: Most bocsásd el Uram, a Te szolgádat, a Te igéd szerint békességben. Mert látták szemeim a Tőled küldött Üdvözítőt, kit rendeltél minden néped színe elé, világosságul a pogányok megvilágosítására és dicsőségül a te népednek, Izraelnek!

 

1950

 
 
1. oldal / 6