2010. évi beszámoló
2011. július 16. szombat, 08:58

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlésének

59/2011. (IV.09.) ORKÖ számú határozata

az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről és a
2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetési zárszámadásáról a következő határozatot alkotja.

I.

(1)   A határozat hatálya kiterjed az önkormányzatra és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek címrend szerinti zárszámadását 1-5. számú mellékletek tartalmazzák.

II.

(1)   Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

46.347 ezer forint bevételi főösszeggel,

ebből:

45.105 ezer forint költségvetési bevétellel,

1.237 ezer forint   pénzforgalom nélküli bevétellel,

5 ezer forint finanszírozási műveletek bevételeivel,

és 46.100 ezer forint kiadási főösszeggel,

ebből:

15.259 ezer forint  személyi jellegű kiadással:

2.885 ezer forint  munkaadókat terhelő járulékkal,

25.943 ezer forint dologi kiadással,

1.030 ezer forint  helyi önk. és ktsgv-i szerveinek támogatási kiadásaival,

246 ezer forint  non-profit szervezetek támogatási kiadásaival,

25 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,

488 ezer forint  beruházási kiadással,

224 ezer forint  finanszírozási műveletek kiadásaival

jóváhagyja.

(2)   A Közgyűlés az ORKÖ Hivatal 2010. évi költségvetésének teljesítését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)   A Közgyűlés a Magyarországi Ruszinok Könyvtára 2010. évi költségvetésének teljesítését a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)   A Közgyűlés a Magyarországi Ruszinok Közérdekű Muzeális Gyűjteménye és Kiállítóhelye 2010. évi költségvetésének teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)   A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetésében szereplő – nem intézményi, feladatra tervezett bevételek és kiadások teljesítését e határozat 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6)   A Közgyűlés a 2. pontban megállapított bevételi és kiadási főösszeg megbontását címenként és összevontan – mérlegszerűen e határozat 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

III.

(1)   A Közgyűlés az önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2)   A Közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásai teljesítésének célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

IV.

(1)   A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseket 2010. évben nem hozott.

(2)   A Közgyűlés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 2010. évben nem hagyott jóvá.

(3)   A Közgyűlés az európai uniós projektekben 2010. évben nem vett részt.

V.

(1)   A Közgyűlés az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát 7.006 ezer forint eszköz és forrás mérleg főösszegben állapítja meg.

(2)   A Közgyűlés az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel fogadja el.

VI.

A Közgyűlés

(1)   az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványát 466 ezer forintban, a 9. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

VII.

A Közgyűlés az egyszerűsített tartalmú, az önkormányzatnak és intézményeinek adatait összevontan tartalmazó 2010. évi pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány- és eredmény kimutatását a 10. számú mellékletnek megfelelően elfogadja, és elrendeli annak – 2011. május 15-ig – a Belügyi Közlönyben és a Cégközlönyben történő közzétételét.

VII.

(1)    Jelen határozat a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)    A Közgyűlés elrendeli a határozat Magyar Közlönyben és az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat internetes honlapján való közzétételét.

Giricz Vera

elnök

Mellékletek:

Könyvvizsgálói-záradék2010

1.sz.melléklet_Hivatal

2.sz.melléklet_Könyvtár

3.sz.melléklet_Múzeum

4.sz.melléklet

5.sz.melléklet

6.sz.melléklet

7.sz.melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet

10. sz. melléklet