Közlemény
2011. július 16. szombat, 08:53

Az ORKÖ közgyűlése 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

53/2011.(IV. 09.) ORKÖ közgyűlési határozat

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat közgyűlése az ORKÖ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.

Így a továbbiakban az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat helyett hivatalosan az Országos Ruszin Önkormányzat elnevezést használjuk.